Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan du begjære tvangsfullbyrdelse av kravet. Eksempler på tvangsfullbyrdelse er tvangssalg av eiendom grunnet manglende betaling av felleskostnader og begjæring om fravikelse av eiendom.

Midlertidig sikring omfatter sakstypene arrest (for pengekrav) og midlertidig forføyning (for krav på annet enn penger).

På disse sidene kan du lese mer om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.

Til toppen