Evalueringsskjema

Vi ønsker at skoleklasser som avtaler besøk i tingretten, skal få et godt faglig utbytte. Derfor ber vi om at klassen v/lærer fyller ut dette evalueringsskjemaet i etterkant av besøket.


Skole:
   
Klasse:
   
Dato for besøket:
   
Lærerens navn:
   
Dommerens navn (se dommen):
   
Fikk alle i klassen plass i samme sal?
   
Hadde dommeren tid til å snakke med klassen?
   
Fikk klassen tilsendt dom i saken?
   
Oppsto det problemer under besøket?
   
Det faglige utbytte var (Meget godt) (Godt) (Mindre godt) (Dårlig)
   
   
Andre kommentarer
 
Til toppen