Rollespill om rettssak

Domstoladministrasjonen tilbyr et rollespill fra rettssalen. Rollespillet gir kunnskap om domstolene og rettsvesenet, og er samtidig et morsomt og annerledes innslag i skolehverdagen. 

Rollespillet heter "Sjalusidrama med voldelig utgang" og hele klassen kan være med.

Om rollespillet
En gutt har anmeldt en annen til politiet for vold, og det blir tatt ut tiltale. Bakgrunnen for hendelsen er følgende: Tiltalte og en stor gruppe ungdommer er samlet utenfor et utested. Den som anmeldte tiltalte, kom til stedet ca. 00.30.
Bråk oppsto og den tiltalte skal ha slått fornærmede en eller flere ganger. Men kan retten være sikker på at den tiltalte skal dømmes? Er bevisene til stede, og kan man stole på vitnene?

Antall deltakere
Hele klassen kan få roller. Seks personer er absolutt minumum, men helst bør det være minst elleve deltakere.

Hvor lang tid tar det?
Det er mulig å forberede seg og gjennomføre rollespillet på tre klassetimer. Det kreves noe forkunnskap om rettsevesenet.

Her finner du dokumenter til rollespillet.

Advokatforeningens rollespill
Et annet informativt skoleopplegg for ungdomstrinnet finner du på nettstedet  "Rett eller galt".  Målet med programmet er å gjøre læring om rettssystemet, prosess og jus engasjerende og relevant. Programmet vil også bevisstgjøre elevene i forhold til hva som er straffbart og hva som er etisk uforsvarlig. Gjennom rammen for rollespillet gis læreren og elevene muligheter til å gå inn i vanskelige temaer.

Spille rollespillet i en ekte rettssal?
I Oslo tingrett er det mulig å låne en rettssal noen timer, slik at elevene kan spille rollespillet i ekte omgivelser. NB: Kun fredager.

Forespørsel om lån av rettssal til rollespill.

 

Til toppen