Arntzen og Lyng blir 22/7-dommere

Oslo tingrett har oppnevnt Arne Lyng og Wenche Elizabeth Arntzen som dommere i 22. juli-saken. Saken er berammet til 16. april.

Både Lyng og Arntzen er erfarne tingrettsdommere.

CV og habilietsvurderinger for de to ligger her.

Til toppen