Avgjørelser i 22. juli-saken

Lovdata har samlet alle rettsavgjørelser tilknyttet 22. juli-saken.

På siden ligger blant annet rettsavgjørelser om filming og fotografering, sakkyndige, oppnevning av bistandsadvokater, vitners adgang til å høre hverandres vitnemål, adgang for presse og publikum til overføringsdomstolene mv.

I tillegg finner du den anonymiserte dommen der, både på norsk og engelsk. 

Du finner alle rettsavgjørelsene på denne siden; http://www.lovdata.no/nyhet/dok/22julisaken.html

 

Til toppen