Ber DRK om å vurdere habilitet

Oslo tingrett har i dag sendt et brev til Den rettsmedisinske kommisjon, der man ber om en redegjørelse for de habilitetsvurderinger som er foretatt i saken.

Oslo tingrett mottok fredag 02.12.11 en henvendelse fra Aftenposten om mulig vennskapsrelasjon mellom leder av rettspsykiatrisk gruppe Karl Heinrik Melle og Torgeir Husby. Bakgrunnen for dette skal være et sitat i Dagbladet i 2009 hvor Husby skal ha opplyst dette. Det vises forøvrig til dagens oppslag i Aftenposten.

Retten tok derfor mandag 05.12.11 kontakt med Melle som opplyste at habiliteten til medlemmene av rettspsykiatrisk gruppe hadde vært vurdert av sekretariatet. Problemstillingen ble deretter tatt opp i mail med forsvarere, statsadvokatene og de koordinerende bistandsadvokater. Retten foreslo i mailen at det ble rettet en henvendelse til Den rettsmedisinske kommisjon med anmodning om en redegjørelse for de habilitetsvurderinger som er foretatt i saken.

Les hele brevet til Den rettsmedisinske kommisjon her.

Til toppen