Breivik på videolink

Oslo tingrett har besluttet at Anders Behring Breivik skal forklare seg via videolink under fengslingsmøtet 14. november.

Adgangen til fjernmøte er et unntak fra lovens hovedregel om siktedes rett til å være til  stede i rettsmøtet. Unntaksregelen er begrunnet i hensynet til å spare kostnader og vil være aktuelt der fysisk framstilling medfører kostnader eller vanskeligheter utover det normale. Det var aktor som begjærte avhør via videolink i dette tredje fengslingsmøtet for Anders Behring Breivik siden 22. juli, og Oslo tingrett fant at vilkårene for dette var oppfylt.

Advokat Lippestad har på vegne av sin klient anket denne beslutningen til lagmannsretten. En avgjørelse derfra vil trolig komme mot slutten av uka.

 

Les tingrettens begrunnelse her. 

 

 

 

 

Til toppen