Erfaringsrapport - domstolsarbeidet i 22. juli-saken

Arbeidet med 22. juli-saken stilte Oslo tingrett overfor spesielle utfordringer. Sakens alvor og det store samfunnsengasjementet skapte forventninger om særlig høy kvalitet til arbeidet, og en uvanlig stor grad av åpenhet fra domstolens side. Oslo tingrett har nå utarbeidet en erfaringsrapport om hvordan domstolens arbeid i 22. juli-saken ble organisert, hvilke spesielle utfordringer domstolen sto overfor, og hvordan man løste disse.

Rapporten er publisert med vedlegg på www.domstol.no/22-7.

 

Til toppen