Fengslingsmøtet åpent

Oslo tingrett har besluttet at fengslingsmøtet for Anders Behring Breivik mandag 14. november skal gå for åpne dører.

Aktor hadde bedt om delvis lukkede dører, slik at kun de fornærmede med bistandsadvokater og pressen kunne være tilstede. Oslo tingrett kunne ikke se at dette var nødvendig. - Slik saken er opplyst, framstår det bare som en teoretisk mulighet at siktede vil kommunisere med mulige medvirkere på en måte som vil skade etterforskningen, heter det i kjennelsen. Retten mener også at det ikke er nødvendig for påtalemyndigheten å gi opplysninger i fengslingsmøtet som vil kunne skade etterforskningen hvis det blir kjent for eventuelle medhjelpere.

Les tingrettens begrunnelse her.

 

 

 

Til toppen