Lukkede dører i Breivik-saken

Oslo tingrett har bestemt at fengslingsmøtet i Breivik-saken skal gå for lukkede dører.

Det innebærer at hele rettsmøtet blir lukket og at presse og publikum ikke får adgang til salen. Oslo tingretts fengslingsmøte starter senest 13.30, med eller uten siktede tilstede.
Les kjennelsen

Til toppen