Oslo tingretts kjennelse i Breivik-saken

Tingrettens kjennelse i Breivik-saken er klar. Breivik ble varetektsfengslet i 8 uker med brev-, besøks- og medieforbud, og de fire første ukene i fullstendig isolasjon.

Les kjennelsen her.

Breivik ble ikke tillatt å bruke uniform i rettsmøtet:

Les beslutningen her.

Til toppen