Sakkyndig ikke inhabil

Den rettspsykiatrisk sakkyndige i 22. juli-saken, Torgeir Husby, er etter tingrettens mening ikke inhabil.

Husby ble i august oppnevnt som psykiatrisk sakkyndig for å vurdere Anders Behring Breiviks tilregnelighet sammen med Synne Sørheim.

Den 19. september orienterte Husby selv om at han hadde en administrativ stilling på behandlingsinstitusjonen der siktedes mor var innlagt. Flere av bistandsadvokatene i 22. juli-saken begjærte Husby inhabil. I dag har tingretten etter en samlet vurdering kommet fram til at han er habil.

Les kjennelsen her.

Til toppen