22. juli-saken i Oslo tinghus

Straffesaken mot Anders Behring Breivik vil gå i Oslo tinghus, i det som kommer til å bli Norges største rettssal. Det er konklusjonen etter at tingretten i lengre tid har utredet flere alternative lokaler.

Tingretten har i dag hatt møte med representanter for den samlede norske presse. Her ble ulike alternativer lagt fram, og diskutert. Etter dette møtet har tingretten konkludert med at tinghuset gir de beste rammene for saken, og har særlig lagt vekt på følgende:

  • Hensynet til de mange unge vitnene, som utelukker en altfor stor rettssal
  • Gode rammer som reflekterer sakens alvor
  • Gode arbeidsforhold for aktørene og pressen
  • Gode sikkerhetsmessige forhold

Selve salen vil gi plass til ca 200 personer. I tillegg vil det bli opprettet egne lokaler i tinghuset for både presse, etterlatte, fornærmede, bistandsadvokater mv. Tingretten vil stille en hel etasje på ca 2500 m2 til rådighet for denne saken i den tiden den vil pågå.

- Vi regner med at ca 5-600 journalister vil følge saken den første tiden. For å gi alle disse gode arbeidsforhold, vil vi også å leie eksterne lokaler med lyd og bildeoverføring. Det vil også bli etablert lyd- og bildeoverføring til domstoler omkring i landet, der bl.a. etterlatte og fornærmede, sammen med familie og venner, kan følge saken, sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett.

Oslo tinghus regner med å måtte foreta betydelige ombygginger av lokalene sine for å imøtekomme behovene til blant annet pressen.

Til toppen