Rettsmøte om Y-blokka streames

Oslo tingrett skal behandle begjæring om midlertidig forføyning om å stanse riving av Y-blokka i muntlige forhandlinger torsdag 26. og fredag 27. mars. 

Forhandlingene begynner kl. 09.15 begge dager. Når siste rettsdag avsluttes, vil dommeren opplyse om når en midlertidig avgjørelse kan forventes. Hovedforhandlingen i saken er foreløpig ikke berammet.

Streaming

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være anledning for presse og publikum å følge forhandlingene fra Oslo tinghus. Oslo tingrett har derfor besluttet at forhandlingene vil bli streamet i sin helhet. Streamingen vil starte i god tid før forhandlingene begynner.

Ny lenke til stream: https://www.youtube.com/watch?v=varTswvs8vY

Rettens aktører

Rettens administrator: Helen Engebrigtsen
Saksøker: Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund
Prosessfullmektig for saksøkerne: Berit Reiss Andersen, Ivar V. Kristiansen
Saksøkte: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosessfullmektig for saksøkte: Andreas Hjetland

Til toppen