Beslutninger Jensen-saken

Oslo tingrett har avsagt to beslutninger i Jensen-saken. Den ene beslutningen gjelder spørsmålet om hele de tiltaltes forklaring og hele eksaminasjonen av dem skal skje for lukkede eller åpne dører. Den andre beslutningen gjelder om det skal gis anledning til å filme og fotografere deler av hovedforhandlingen.

Tingretten har vurdert det slik at det ikke er anledning til å stenge dørene under hele de tiltaltes forklaring.

Tingretten har også besluttet at det kan gjøres opptak av opplesning av tiltalebeslutningene, aktors innledningsforedrag, forsvarernes merknader til innledningsforedraget og aktor og forsvarernes prosedyrer. Retten har ikke gitt tillatelse til opptak av de tiltaltes forklaring. Dersom det foreligger søknad om opptak av enkelte vitneforklaringer og vitnet samtykker, vil retten vurdere dette under hovedforhandlingen.

 

Les beslutning om lukkede dører

Les beslutning om unntak fra film- og fotoforbudet

Til toppen