Flere i karantene etter rettsmøte

En part som møtte i en hovedforhandling i Oslo tingrett forrige uke, har fått påvist Covid 19. Oslo tingrett ble varslet om dette i dag av Ullensaker kommune, som har foretatt smittesporingen.

Rettsmøtet ble gjennomført i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Avstanden til flere aktører, ni vitner og tingrettsdommeren har i løpet av hovedforhandlingen vært i underkant av to meter, og disse er derfor satt i karantene. 

Oslo tingrett følger gjeldende anbefaling fra Folkehelseinstituttet i alle rettsmøter. Det legges stor vekt på smittevernstiltak som tilstrekkelig avstand og hyppig renhold i gjennomføringen av rettsmøter. Alle saler som har vært i bruk, blir desinfisert daglig.

I tillegg til dette smittetilfellet, har Oslo tingrett til nå hatt ett påvist tilfelle av Covid 19 blant sine ansatte. Disse tilfellene har ingen sammenheng med hverandre.

Til toppen