Høy kvalitet på tolkning i Oslo tingrett

98 prosent av tolkingen i hovedforhandlinger i Oslo tingrett utføres av kvalifiserte tolker. Tallene som Dagsrevyen 21 oppgir onsdag er ikke riktige for Oslo tingrett.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fem kvalifikasjonskategorier for tolker i Nasjonalt tolkeregister. Oslo tingrett vurderer og prioriterer tolker på samme måte, og i over 95 % av tolkeoppdragene våre benyttes tolker fra en av de øverste tre kategoriene (se tabell under).

Ønsker best mulig kvalitet

Enhver dommer ønsker å få hver enkelt sak best mulig opplyst. Det er nettopp derfor det er så viktig for oss å prøve og skaffe den best kvalifiserte tilgjengelige tolken, understreker avdelingsleder og tingrettsdommer Ina Strømstad.

Dette er også tydelig i Oslo tingrett sine rutiner som sier at ved bestilling av tolk skal best kvalifisert tilgjengelig tolk bestilles.

Andel tolkeoppdrag fordelt på kvalifikasjonskategorier i perioden 1. des. 2017 – 3. okt. 2018:

Kategori 1 (Statsautorisert og tolkeutdannet fra universitet / høyskole): 65,2 %

Kategori 2 (Statsautorisert): 4,4 %

Kategori 3 (Tolkeutdannet fra universitet/høyskole): 25,8 %

Kategori 4 (Translatør): 0,5 %

Kategori 5 (Bestått Tospråktesten): 2,1 %

Ikke kategorisert: 2,0 %

Les nærmere om kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister i IMDI sin rapport med nøkkeltall for bruk av tolk i offentlig sektor i 2017.

Se tall for tolkning i Oslo tingrett 2017 i vår årsmelding.

 

Til toppen