Mulighetsstudie i Oslo tinghus

Det er over 20 år siden Oslo tinghus sto ferdig. På denne tiden har organisasjonen og arbeidsmetodene forandret seg, og tinghuset skal møte andre behov enn tidligere. Derfor er det på tide å tenke nytt.

Framtidens tinghus

Statsbygg gjennomfører en mulighetsstudie for å finne ut hvordan arealene i Oslo tinghus kan brukes i framtiden. De vil undersøke hvordan huset brukes i dag, og samtidig prøve å forutsi hvilke behov det skal fylle framtiden.

Tellepatrulje

I forbindelse med mulighetsstudien vil det fra 22. januar til 2. februar være telling av aktiviteten på huset. Det betyr at man rundt omkring i Oslo tinghus vil møte på personer som registrerer hvor mange som befinner seg hvor. De vil ha på et skilt hvor det står at de er med i «tellepatruljen». 

 

Til toppen