Oslo tinghus 25 år

I disse dager feirer vi 25-årsjubileet for Norges største og flotteste tinghus, som blant annet rommer 58 rettssaler og 16 meklingsrom.

Signalbygget sto innflyttingsklart i februar 1994, omtrent samtidig som Lillehammer-OL gikk av stabelen. Fem domstoler flyttet inn på rekordtid:

  • Borgarting og Oslo byrett kom fra Gamle Oslo tinghus i Grubbegaten 1 og Grensen 5-7
  • Oslo byskriverembete kom fra Tollboden
  • Oslo byfogdembete flyttet fra Grønlandsleiret
  • Oslo skifterett forlot sine kontorer hos Frelsesarmeen

Alle hadde holdt til i eldre og for små lokaler. Siden de var så spredt, strevde også publikum med å forstå hvor de skulle gå. Det var altså en stor forbedring å flytte inn i et nytt, moderne bygg som var spesialtilpasset til domstolenes behov.

Fra «næringslivets hus» til domstolenes hus

Opprinnelig var bygningen og tomten NHO’s byggeprosjekt «Næringslivets hus». Men prosjektet led under dårlige økonomiske tider, og lot seg ikke realisere. Myndighetene grep inn, og Statsbygg fikk forhandlet fram en avtale med NHO og Oslo kommune om å kjøpe tomten og det halv-prosjekterte bygget.

Fem domstoler ble til to

Under jubileumet er det lys på fasaden av tinghuset som skifter farge.Allerede ved innflyttingen var det imidlertid klart at bygget var i minste laget, særlig med tanke på antallet rettssaler. I 2005 flyttet Borgarting lagmannsrett ut, og Oslo tingrett fikk overta deres rettssaler. Byfogden, skifteretten og byskriveren ble til én domstol, og flere nye tilpasninger i bygget ble nødvendig. En stor ombygging fant også sted i 2011-2012, i forbindelse med 22. juli-saken.

Kunst og arkitektur

Arkitekten Terje Grønmo (Østgaard Arkitekter) ønsket å skape en moderne monumental bygning med assosiasjoner til klassiske uttrykksformer som formidler husets funksjon og status. Det er billedhuggeren Ole Lislerud som har stått for den innvendige utsmykningen av Oslo tinghus. Han ønsket å knytte den til virksomheten i bygningen. Med sin egen håndskrift har han gjengitt deler av Grunnloven og Magnus Lagabøtes landslov fra 1200-tallet. Les mer om tinghusets kunst og arkitektur her.

To domstoler

I dag holder to domstoler til i Oslo tinghus: Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Begge er domstoler i første instans.

Oslo tingrett er landets største tingrett med over 200 ansatte, og behandler både straffesaker og sivile tvister.

Oslo byfogdembete er landets tredje største domstol med 60 ansatte. Spesialdomstolen behandler midlertidig forføyning og arrest, felleseie- og dødsboskifte, konkurs, tvangssaker og gjeldsordning, i tillegg til notarialbekreftelser.

Til toppen