Praktisk informasjon om Jensen-/Cappelensaken

Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen går i rettssal 250 fra 9. januar. Den er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

Tinghuset åpner kl. 08 00, mens straffesaken starter kl. 09.00. Rettsdagen avsluttes ca. kl. 15.30. Det blir pauser rundt kl. 10.30, 12.00 (lunsj) og 14.00.

Det er sikkerhetskontroll foran inngangen til rettssalen.

Fremdriftsplan for saken:
9. - 10. januar: Innledningsforedrag  
11. – 30. januar: Eirik Jensens forklaring
31. januar – 7. februar: Gjermund Cappelens forklaring
8. februar – 13. mars: Bevisføring fra statsadvokatene
14. mars – 2. mai: Bevisføring fra Spesialenheten for politisaker
Fra 3. mai: Forsvarers vitner

Prosedyrer:

18. mai fra kl. 12.00: Statsadvokaten
19. mai fra kl. 09.00: Spesialenheten for politisaker
22. mai fra kl. 09.00: Forsvarer(e) Gjermund Cappelen
23. mai fra kl. 09.00: Forsvarer(e) Eirik Jensen

Ta forbehold om endringer.

Det er rettsfri hver fredag, bortsett fra 19. mai. Det vil også være rettsfri torsdag 9. mars og torsdag 4. mai.

Fotoforbud
Det er bare NRK og NTB som har tillatelse til å filme og fotografere mens retten er satt. Domstolloven setter forbud mot filming og fotografering mens retten er satt. Et brudd på fotoforbudet kan medføre rettergangsbot og inndragelse av kamera/mobil. Det er heller ikke lov å fotografere eller filme de tiltalte i pauser, eller på vei til tinghuset, uten at de selv uttrykkelig gir tillatelse til dette.

Mat og drikke
Publikumskaféen i tinghusets 2. etasje er åpen fra kl. 08.00 til kl. 14.15.

Trådløst nettverk "Domstol gjestenett":
Åpne nettleseren for å logge deg inn. Logg deg på som gjest. Du får da tilsendt en SMS med en kode som kan brukes sammen med ditt mobilnummer på tre forskjellige enheter i 12 timer.

På denne siden finner du oversikt over rettens aktører.

Til toppen