Publikum 22. juli-saken

Adgangskort til publikumssalen deles ut dagen før i resepsjonen til Borgarting lagmannsrett i Keysersgate 13. Åpningstid er kl 08.00-15.45, fra 15. mai er åpningstiden frem til kl 15.00.

Det gis kun adgang til publikumssalen i 1. etasje. I hovedsalen og 2. etasje er det kun adgang for de som er akkreditert til å følge saken.

Opplysninger om saken finnes på www.domstol.no/22-7

Til toppen