Utenlandske kriminelle raskt dømt

Foto: Kar Tr/Adobestock

Etter ett år med prosjektet Hurtigbehandling av straffesaker kan resultatene oppsummeres som gode. 264 personer har fått avgjort sin straffesak på gjennomsnittlig på 18 dager. Mange av disse ville ellers ikke blitt dømt eller ville sittet uforholdsmessig lenge i varetekt.

Formålet med prosjektet er ikke bare å korte ned behandlingstiden, men sørge for at lovbrytere med svak tilknytning til Norge faktisk kommer til rettssaken og soner dommen. Ofte har utenlandske kriminelle sluppet straff ved å rømme fra Norge før saken blir behandlet i domstolen.

Løser flere problemer

Et annet problem har vært faren for oversoning, i de tilfellene der man har holdt siktede varetektsfengslet på grunn av nettopp unndragelsesfaren.

- Prosjektet løser begge problemer, ved å sørge for at tiltalte pågripes og blir sittende i varetekt til saken kommer opp for retten i løpet av normalt et par uker, sier prosjektleder Anne Margrethe Lund i Oslo tingrett.

Soning og utvisning

Etter dom overføres domfelte til kriminalomsorgen, slik at man også får sikret at straffen blir sonet. Når saken er rettskraftig avgjort, kan det fattes vedtak om utvisning eller bortvisning fra Norge. I prosjektperioden ble det fattet slike vedtak for ca. halvparten av de tiltalte, og i ca. 63 prosent av disse tilfellene har personene blitt uttransportert.

Noen fakta fra prosjektet:

- 264 pådømte
- 35 nasjoner - topp tre er Romania, Marokko og Polen
- De fleste lovbrudd gjelder narkotika, vinning og brudd på utlendingsloven
- I halvparten av sakene er det fattet utvisningsvedtak etter dom
- En av fem anker dommen

Les hele rapporten her.

 

Til toppen