Utsetter ikke saker

Oslo tingrett utsetter ikke berammede saker fra uke 4 som følge av regjeringens skjerpede smittevernstiltak i Oslo og andre kommuner i regionen.

De berammede sakene fra mandag 25. januar blir i utgangspunktet gjennomført som planlagt.
- Oslo tingrett ivaretar en kritisk samfunnsfunksjon, og det er viktig at vi får avviklet berammede rettsmøter så langt det er mulig og forsvarlig, sier sorenskriver Yngve Svendsen.

Gode smittevernsrutiner

Erfaringene viser at smittevernrutinene i Oslo tingrett fungerer godt. Det er egne smittevernvakter i tinghuset som påser at alle holder tilstrekkelig avstand i fellesarealene. I rettssalene og i meddommermottaket er det oppmerkede plasser, og det er hyppig renhold og desinfisering av vitnebokser ol. En egen smittevernveileder for domstolene følges nøye opp.
- Vi legger stor vekt på at det skal være trygt å møte fram i domstolen, sier Yngve Svendsen.

Mer bruk av fjernmøter

- Samlet sett tilsier situasjonen nå at vi vil gjennomføre flere rettsmøter som fjernmøter eller delvis fjernmøter, der det er mulig, forsvarlig og ubetenkelig, sier Svendsen. Han legger til at dette vil skje i samråd med partene, og i første rekke i saker der det ikke er meddommere.
- Fjernmøter er også et godt alternativ hvis man på den måten unngår en utsettelse, for eksempel på grunn av sykdomssymptomer eller karanteneplikt hos noen av partene, sier Svendsen.

Til toppen