Offentlighet og innsyn

Åpenhet og innsyn er en viktig grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene.

Se Oslo tingretts Vær Åpen-plakat.

Her er svar på noen av de mest stilte spørsmålene om innsyn og offentlighet:

For pressen

Er du journalist? Det er egne regler for pressen, de finner du her: Pressetjenester.

Slik kontakter du Oslo tingrett

Til toppen