Har jeg lov til å fotografere, filme eller ta lydopptak?

Inne i rettssalen er det ofte forbudt å fotografere, filme og ta opptak.

I en straffesak

Etter domstolloven er det forbudt å fotografere, filme eller gjøre lydopptak for publisering mens rettsmøtet er i gang.

Det er også forbudt å fotografere, filme eller gjøre lydopptak av en som er siktet/tiltalt, både på vei til domstolen, inne i domstolen og inne i rettssalen, hvis han eller hun ikke har gitt tillatelse til det. 

I en sivil sak

I sivile saker er det ikke et slikt forbud. Men retten kan også her forby fotografering, filming og lydopptak hvis den mener det er forstyrrende eller at det hindrer at saken blir godt nok opplyst. Du bør altså ikke ta opptak uten rettens tillatelse.

Vær oppmerksom på at også annen lovgivning (personvern, åndsverkloven, retten til eget bilde osv.) kan gjøres gjeldende av personer som ikke ønsker å bli filmet eller få sitt bilde publisert offentlig.

Søk om foto eller filmopptak i rettsal.

 

Til toppen