Kan jeg få tilsendt en avgjørelse i en sivil sak?

Du har rett til utskrift av en dom, kjennelse eller beslutning i en sivil sak når disse to kravene er oppfylt:

  1. Du kan vise til en konkret sak
  2. Avgjørelsen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

I sivile saker er reglene de samme for dommer, kjennelser og beslutninger.

Det er ikke nok å bare ha et navn. Hvis du ikke har saksnummeret, skal du kjenne til at det har vært en sak, litt om hva den handlet om eller omtrent når den gikk. Hvis avgjørelsen har vært omtalt i media, kan det ofte være nok å vise til det. 

Hvis avgjørelsen har offentlighetsbegrensninger

I noen saker får dommen en påskrift som setter begrensninger for innsyn og offentlighet. Disse to begrensningene er de vanligste:

  1. Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form 
  2. Forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen

I tilfellet 1 har du krav på en anonymisert avgjørelse.
I tilfellet 2 har du bare krav på selve slutningen.

Har avgjørelsen offentlighetsbegrensninger og er samtidig eldre enn 5 år?

Da har du verken krav på avgjørelsen eller slutningen.

Hvordan får jeg dommen?

Du kan få dommen tilsendt på post, e-post eller overlevert ved personlig oppmøte (Forskrift om offentlighet i rettspleien § 9).


 

Til toppen