Kan jeg få tilsendt en kjennelse i en straffesak?

Du har rett til utskrift av en kjennelse i en straffesak når disse fire kravene er oppfylt:

  1. Du kan vise til en konkret sak
  2. Kjennelsen er ikke eldre enn fem år
  3. Kjennelsen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
  4. Det er en såkalt «realitetskjennelse» - dvs. en kjennelse som avgjør anker og kjennelser om habilitet, avvisning, gjenåpning, erstatning i anledning forfølgning og heving.

Det er ikke nok å bare ha et navn. Hvis du ikke har saksnummeret, skal du kjenne til at det har vært en sak, litt om hva den handlet om eller omtrent når den gikk. Hvis kjennelsen har vært omtalt i media, er det i noen tilfeller nok å vise til det. Det skal være praktisk mulig for domstolen å finne kjennelsen.  


Hvis kjennelsen har offentlighetsbegrensninger

I noen saker får kjennelsen en påskrift som setter begrensninger for innsyn og offentlighet. Disse to begrensningene er de vanligste:

  1. Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
  2. Forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen

I tilfellet 1) har du krav på en anonymisert kjennelse.
I tilfellet 2) har du bare krav på selve slutningen i kjennelsen.

Hvis det ikke er en «realitetskjennelse»

Hvis kravene i punkt 1-3 er oppfylt, men det dreier seg om en annen type kjennelse (f.eks. fengslingskjennelse), har du bare krav på selve slutningen.

Hvordan får jeg kjennelsen?

Du kan få kjennelsen tilsendt på post, e-post, eller overlevert ved personlig oppmøte (jf. forskrift om offentlighet i rettspleien § 9).

 

Til toppen