Kan jeg være tilstede i rettsmøtet?

Ja, i de fleste tilfeller. Hovedregelen er at rettsmøter er åpne for alle, men det finnes noen unntak.

Noen saker skal etter loven gå for lukkede dører:

  1. Saker etter barneloven og ekteskapsloven (dl. § 125)
  2. Saker mellom ektefeller, samboere og fraskilte om fordeling eller tildeling av formue (dl. § 125)
  3. Saker om overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren (tvl. § 36-7)

I tillegg kan retten bestemme at hele eller deler av et rettsmøte skal holdes for lukkede dører. Dette kan enten bestemmes på forhånd eller i selve rettsmøtet.

Slike grunner til å lukke dørene kan være:

  • hensynet til privatlivets fred  (dl. § 125)
  • hensynet til sakens opplysning  (dl. § 125)
  • forretningshemmeligheter  (dl. § 125)
  • siktede er under 18 år (dl. § 125)
  • anonym vitneførsel (dl. § 125)
  • vitner med taushetsplikt (strpl. §118-119 mfl., tvl. § 22-12 mfl.)

Av hensyn til den videre etterforskningen og faren for bevisforspillelse vil rettsmøter på etterforskningsstadiet (varetektsfengsling o.l.) gå oftere for lukkede dører enn hovedforhandlinger.
 

Til toppen