Når og hvor går rettssaken?

Vil du vite tid og sted for et bestemt rettsmøte? Det kan du finne på to måter:


1. Berammingslisten

www.domstol.no under menypunktet «Når går rettssaken?» finner du berammingslisten for alle domstoler. Du kan velge hvilken domstol du vil søke i.

Her finner du opplysninger som tid og sted, navn på partenes advokater og en kort beskrivelse av hva saken gjelder.

Du kan ikke se navn på siktede eller tiltalte i straffesaker. I sivile saker ser du navnet i de fleste sakstypene. Unntaket er saker som skal gå for lukkede dører etter loven (saker etter ekteskapsloven og barneloven, saker om fordeling av formue mellom ektefeller/samboere og saker om overprøving av tvangsvedtak etter tvistelovens kap. 36).

2. Kontakt domstolen

Hvis du ikke finner rettsmøtet på berammingslisten, kan du kontakte domstolen direkte, enten på telefon eller e-post. Har du navnet på den ene parten, kan domstolen slå det opp i sitt saksbehandlingssystem og fortelle deg hvor og når rettsmøtet skal finne sted.

Her finner du kontaktinformasjon til Oslo tingrett.

Til toppen