Kan jeg få tilsendt en dom i en straffesak?

Du har rett til utskrift av en dom i en straffesak når disse tre kravene er oppfylt:

  1. Du kan vise til en konkret sak
  2. Dommen er ikke eldre enn fem år
  3. Dommen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.

Det er ikke nok å bare ha et navn (strpl. § 28). Hvis du ikke har saksnummeret, skal du kjenne til at det har vært en sak, litt om hva den handlet om eller omtrent når den gikk. Hvis dommen har vært omtalt i media, kan det også i noen tilfeller være nok å vise til det. Det skal være praktisk mulig for domstolen å finne dommen.  


Hvis dommen har offentlighetsbegrensninger

I noen saker får dommen en påskrift som setter begrensninger for innsyn og offentlighet (dl. § 130). Disse to begrensningene er de vanligste:

  1. Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
  2. Forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen

I tilfellet 1 har du krav på en anonymisert dom.
I tilfellet 2 har du bare krav på selve slutningen i dommen.

Hvordan får jeg dommen?

Du kan få dommen tilsendt via post, e-post eller overlevert ved personlig oppmøte (Forskrift om offentlighet i rettspleien § 9).

 

 

Til toppen