Oslo tingretts publikasjoner

 

Her finner du Domstoladministrasjonens informasjonsark til domfelte, fengslede og vitner på disse språkene:

  • Bokmål: Informasjon til lekdommer, domfelte, fengslede, vitner, straffesak og sivil sak.
  • Nynorsk: Informasjon til lekdommer, vitne, straffesak.
  • Samisk: Informasjon til domfelte, fengslede og vitner.
  • Arabisk: Informasjon til domfelte, fengslede og vitner.
  • Engelsk: Informasjon til domfelte og fengslede.
  • Fransk: Informasjon til  domfelte, fengslede og vitner
  • Polsk: Informasjon til domfelte
  • Urdu: Informasjon til  domfelte, fengslede og vitner
  • Spansk: Informasjon til  domfelte, fengslede og vitner

 

Til toppen