Serviceerklæring

I Oslo tingrett skal vi..

 • Behandle alle med respekt

 • Spørre hva vi kan hjelpe med

 • Lytte til det du sier

 • Avklare hva vi kan gjøre for deg

 • Gi korrekt informasjon

 • Være tydelige og effektive

 • Levere høy kvalitet

Hva kan du forvente av Oslo tingrett?

... når du ringer?

 • Du blir satt over til rette person

 • Du får informative svar på det du spør om

 • Du kan legge igjen en beskjed, hvis den du ringer, ikke er tilstede 

... når du besøker oss?

 • Du møter høflige og hjelpsomme medarbeidere som gir deg den informasjonen og oppfølgingen du har behov for  

  ... som part i en sak?

 • Du skal få hjelp til å sette opp stevning, tilsvar eller anke

 • Du skal få tibud om rettsmekling rett etter at saken kommer inn til tingretten

 • Du møter en upartisk og lydhør dommer som behandler alle med like stor respekt

 • Du får informasjon om når saken er berammet og når dom er ventet

 • Du mottar dommen senest to dager etter at den er avsagt

  ... når du skal vitne?

 • Du får opplyst hvilken sal du skal til i resepsjonen i 1. etasje

 • Du får hjelp, støtte og informasjon før du vitner av egne vitnestøtter (vitnestøttekontoret ligger i 2. etasje)

 • Du skal ikke måtte vente lenge før du vitner. Blir det forsinkelser, får du beskjed og nytt oppmøtetidspunkt.

 

...når du er meddommer?

 • Du får innkalling i god tid og senest fire uker før saken starter

 • Du kan se en informasjonsfilm om hva oppgaven innebærer før saken starter (i kantinen i 3. etasje)

 • Du skal ikke måtte vente mer enn en time, hvis saken blir avlyst.

 • Du får godtgjøring for frammøtet hvis du blir trukket i lønn, eller hvis du er student, arbeidsledig eller på annen måte uten ansettelsesforhold.

 • Du får lunsj i kantinen i 3. etasje 

  Mer informasjon

Om behandlingstider (Årsmelding 2017)

Om sivile saker

Om rettsmekling

Om straffesaker

Om rettsgebyr

 

 

Til toppen