Om domstolen

 Oslo tingrett er en førsteinstans domstol og behandler både straffesaker og sivile tvister.

  • Oslo tingrett er den største domstolen i Norge med over 200 ansatte.
  • Hver femte straffesak eller sivile tvist i landet behandles her.
  • Rettskretsen dekker Oslo kommune.
  • Tingretten holder til i Oslo tinghus, midt i Oslo sentrum.
  • Domstolen dømmer i straffesaker og løser sivile tvister. Les mer

Tingrettens organisasjon:

Oslo tingrett ledes av sorenskriver Yngve Svendsen og direktør Kari Gitmark. Les mer.

 

 

Til toppen