Rettssaler

Oslo tinghus har 58 små og store rettsaler.

Oversikt over rettssalene i Oslo tinghus (pdf)
Denne viser hvor mange publikumsplasser og aktørplasser det er i hver sal, størrelsen på salene, mulighetene for bruk av teknisk utstyr mv.

 

 

Til toppen