Offentlighet og innsyn

Åpenhet og innsyn er en grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene. Se Oslo tingretts Vær åpen-plakat.

Av hensyn til smittefare pga. covid-19, må adgangen til rettssalene for tiden avtales på forhånd. Mange rettsmøter går også som fjernmøter. For å følge et rettsmøte, fysisk eller digitalt, bør du i god tid henvende deg til tingrettens kommunikasjonsenhet.

 

Her er svar på de mest stilte spørsmålene om regelverket for deg som er journalist:

 1. Når og hvor går rettssaken?
 2. Kan jeg være tilstede i rettsmøtet?
 3. Kan jeg referere fra rettsmøtet?
 4. Kan jeg få tilsendt en dom i en straffesak?
 5. Kan jeg få tilsendt en kjennelse i en straffesak?
 6. Kan jeg få tilsendt en avgjørelse i en sivil sak?
 7. Kan jeg få innsyn i en tiltalebeslutning?
 8. Kan jeg få innsyn i dokumentene i en sivil sak?
 9. Kan jeg referere fra en rettsavgjørelse?
 10. Har jeg lov til å fotografere, filme eller ta lydopptak?
 11. Hvilke avgjørelser finner jeg i pressemappene?

Pressetjenesten og pressemappene

Vær oppmerksom på at domstolene har både digitale og fysiske pressemapper. Dette skyldes regelverket. Les mer om det her.

Er du ikke journalist?

Offentlighetsreglene for journalister er annerledes enn for allmennheten. Er du ikke journalist, kan du gå hit

Til toppen