Pressekontakter

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
i Oslo tinghus:

Kommunikasjonssjef Irene Ramm 
Tlf. 22 03 52 39 / 95 00 59 87

Kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra
Tlf. 22 03 52 32 / 45 60 04 79

E-post: presse@domstol.no


Oslo tingretts mediedommere

Har du som journalist behov for å få forklart en juridisk problemstilling? Trenger du veiledning i å tolke en dom? Ønsker du en uttalelse fra en dommer om generelle juridiske temaer? Da kan du ta kontakt med en av disse dommerne. Oslo tingretts mediegruppe ønsker å bidra til åpenhet og kunnskap om domstolene. 

 

Avdelingsleder Anne Margrethe Lund Avdelingsleder Ina Strømstad Avdelingsleder Nina Opsahl

Anne Margrethe Lund       
Tlf. 22 03 56 08

 

Ina Strømstad                
Tlf. 22 03 53 77

 

Nina Opsahl                 
Tlf. 22 03 54 01

 

 Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg  Avdelingsleder Hanne Sofie Bjelland  
Ole Kristen Øverberg
Tlf. 22 03 53 76
Hanne Sofie Bjelland
Tlf.: 22 03 58 33
 Medlemmene av mediegruppen uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger.

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt i Oslo tinghus kan også formidle kontakt til mediegruppen. 

 

Til toppen