I en rettssal

Oslo tinghus er et åpent hus, der alle som ønsker det, kan komme innom, og følge de fleste rettsmøter. Så langt det er rimelig og mulig, legger vi også til rette for at de som ønsker å formidle noe fra domstolen og rettsprosessen, kan benytte våre lokaler til dette i tråd med gjeldende regelverk.

Det kan være presse, utdanningsinstitusjoner, aktører i rettssystemet mfl., og det kan dreie seg om fotografering, filming, rollespill, kurs, opplæring, ol.

Merk at kostnader til vakthold og sikkerhetskontroll utover vanlig arbeidstid belastes søkeren. Er det nødvendig med ekstra renhold el. vil dette også belastes søkeren.

Vennligst fyll ut skjemaet under, dersom du ønsker å få filme eller fotografere i våre lokaler:


Navn på søker/kontaktperson:  
     
Navn på institusjon/redaksjon/filmselskap el.:  
     
E-postadresse:  
     
Telefon:  
     
Formålet med fotograferingen/filmingen:  
     
Ønsket tidspunkt (fredager foretrekkes):  
     
Antall personer totalt som skal delta:  
     
Størrelse på produksjonen (antall kameraer, lys og annen teknisk relevant informasjon):  
     
   
Til toppen