Retningslinjer for sivile saker

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har laget felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker. Du finner retningslinjene fra januar 2019 her:

Oslo tingretts retningslinje for behandling av sivile saker. 

Retningslinje om utdrag:

Oslo tingrett har ikke lenger egne retningslinjer for utarbeidelse av utdrag i sivile saker. Vi viser til Advokatveiledningen på Høyesteretts nettsider, hvor produksjon av utdrag er omtalt i pkt 9. Oslo tingrett ønsker at Høyesteretts retningslinjer følges så langt de passer. Det er ikke nødvendig å produsere papirutdrag i tillegg til digitalt utdrag med mindre dommeren i den enkelte sak har gitt pålegg om papirutdrag.

Her finner du brosjyrer for parter og aktører for foreldretvister o.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen