Sivile krav i straffesaker

Oslo tingrett har utarbeidet retningslinjer for saksforberedelsen av sivile krav i straffesaker med bistandsadvokat. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med representanter for påtalemyndigheten, forsvarere og bistandsadvokater.

Retingslinjer for saksforberedelse

 

Til toppen