Veileder: Store økonomiske straffesaker

Oslo tingrett har i samarbeid med Økokrim, OPD og Advokatforeningen utarbeidet en veileder for store og/eller kompliserte økonomiske straffesaker.

Les veilederen her (PDF).

I langvarige, kompliserte økonomiske straffesaker er god samhandling viktig for å sikre smidig gjennomføring.

Veilederen med anbefalinger for aktørene ble utarbeidet i oktober 2015. Den fungerer som en sjekkliste for smidig og god gjennomføring, avklarer aktørenes forventninger og klargjør hvem som gjør hva i de ulike fasene av saken.

Til toppen