Praktisk informasjon

Nyttig å vite for deg som har oppdrag i tinghuset.

Advokatrom 1. etasje: Rom 160 og 162 (garderobe, henv. resepsjon). Følg skilting.

Aktorrom 1. etasje: Rom 158 (garderobe)  6. etasje: Rom 620

Samtalerom for advokat og fremstilte Politiet fremstiller innsatte fra egne arealer i kjelleren. Her er også tre rom hvor advokater kan ha samtaler med klienter. Rommene er utstyrt med bord, stoler og interntelefon. Henvendelse i resepsjonen for bruk av disse.

AV-utstyr, videokonferanse mv. Oslo tinghus har 58 store og små rettssaler. Alle de store salene er utstyrt med AV-utstyr med mulighet til å koble opp PC for eventuell avspilling av lyd og/eller bilde. Alle salene har muligheter for telefonavhør, noen over høyttaleranlegget i salen. I saler hvor det ikke er fastmontert AV-utstyr, setter vi inn mobilt utstyr. Alle saler har lerret.

Det er installert videokonferanseutstyr i rettsal 154, 156, 164, 327 og 828, samt to små rom med utstyr som egner seg for parter som skal delta i et rettsmøte i en annen domstol. I tillegg har tinghuset flere transportable videokonferanser som kan brukes etter behov.

Bruk av biblioteket Advokater kan bruke biblioteket i 1. etasje. Nøkkelkort er nødvendig. (Se søknadsprosedyre under.) Advokater kan ikke låne med seg bøker ut av biblioteket, heller ikke til bruk i rettssalene. Biblioteket er selvbetjent.

Informasjonstavler Elektroniske informasjonstavler i resepsjonen forteller hvilke saker som avvikles samme dag, og i hvilken sal saken skal gå. Du kan også henvende deg direkte i resepsjonen

Kantine Tinghusets kantine for ansatte kan også mot betaling brukes av advokater som er i retten samme dag. Kantinen er åpen fra kl. 10:30 til 13:00. Klienter henvises til publikumskaféen i 2. etasje.

Nøkkelkort Nøkkelkort gir adgang til personalinngangen i tinghuset, og til advokatrommene. Ved henvendelse i resepsjonen får du hjelp til å søke om utstedelse av nøkkelkort for den tida du er i tinghuset. Søknadsprosedyre for nøkkelkort.

Rettsmeklere - eksternt utvalg Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Borgarting lagmannsrett og flere nærliggende domstoler har opprettet et felles utvalg av eksterne rettsmeklere.

Rettssaler i tinghuset Denne rettssalsoversikten viser antallet publikumsplasser og aktørplasser, salens størrelse i m2, muligheter for bruk av teknisk utstyr, videokonferanse, telefonavhør osv. og andre nyttige opplysninger: Rettssalsoversikt.

Skoleklasser i tingretten Oslo tingrett mottar besøk av én skoleklasse hver dag, unntatt fredager. Dette foregår normalt i rettssal 316. Skoleklassen følger en straffesak over én dag. Les mer om dette under menypunktet "For skolene". Forsvarer vil så langt det er mulig, bli varslet om dette på e-post dagen før. 

Trådløst nettverk Det er trådløst nettverk i tinghuset for oppkopling til internett. Les mer her.

Til toppen