Kan jeg være inhabil?

 

En meddommer som står i et slikt forhold til saken eller partene at det kan
påvirke avgjørelsen, er inhabil. Dette kan for eksempel være slektskaps- eller
vennskapsforhold. Da kan man ikke gjøre tjeneste. Som meddommer må du
straks melde fra til tingretten, hvis du er usikker på om du er inhabil i saken.

 

 

Til toppen