Hvilke fritaksgrunner gjelder?

Det er lovlig forfall hvis oppmøte fører til at helse eller velferd settes i fare, eller særlig viktige oppgaver eller plikter blir forsømt. Som lovlig forfall kan også godtas særlig lang reisetid eller reiseavstand mellom bosted og domstol.

Den som er medlem av fylkesting, eller gjør tjeneste i militæret eller høyere domstol, har også lovlig forfall. Andre offentlige verv gir som hovedregel ikke lovlig forfallsgrunn.

Fritak for risikogrupper for Covid-19

Hvis du tilhører en risikogruppe og er særlig utsatt ved Covid-19-smitte, kan du søke om fritak fra å være meddommer. Det gjør du ved å svare på innkallingen du får på e-post. Tilhører du en risikogruppe, vil du mest sannsynlig få fritak inntil smitterisikoen i Oslo er lav.


Søknad om fritak i den enkelte sak:

Den som søker fritak i den enkelte sak, må snarest mulig etter innkalling sende skriftlig søknad om fritak til Oslo tingrett. Søknaden må være vedlagt nødvendig dokumentasjon og begrunnelse. Slik dokumentasjon er blant annet:

  • Sykdom: Legeerklæring som viser at man ikke er i stand til å tjenestegjøre.
  • Reiser: Dokumentasjon som viser når reisen er bestilt og skal finne sted.
  • Studier: Bekreftelse fra studiested om at meddommeren er student der, eksamensdato og at meddommeren er meldt opp til eksamen.
  • Arbeidssituasjon: Erklæring fra arbeidsgiver, oppdragsgiver e.l. som dokumenterer konsekvenser ved fravær.
  • Fødselspermisjon: Bekreftelse fra arbeidsgiver eller trygdeetat om perioden for fødselspermisjonen.
  • Militærtjeneste, medlem av fylkestinget, tjeneste ved høyere rett: Dokumentasjon fra vedkommende offentlige instans som bekrefter forholdet.


 

Til toppen