Mer informasjon om å være meddommer

Du kan lese mer om det å være meddommer og hvordan en straffesak behandles på domstolportalen www.domstol.no/meddommer.

Les også Oslo tingretts orientering til meddommere.

 

 

 

 

Til toppen