Tolk

Redusert arbeidsmengde på grunn av koronaepidemien

Oslo tingrett har fått flere henvendelser fra tolker som skal søke om dagpenger og trenger bekreftelse på redusert arbeidsmengde fra Oslo tingrett på grunn av koronaepidemien. Oslo tingrett kan ikke bekrefte det til hver enkelt tolk. Vi foreslår at tolker som trenger bekreftelse på redusert arbeidsmengde overfor NAV, tar en utskrift av denne siden og vedlegger en lønnsslipp fra Oslo tingrett som viser dere har hatt oppdrag fra oss tidligere.


Tolk er nødvendig i hvert tredje rettsmøte i Oslo tingrett. Vi bruker elektronisk bestillingsløsning.

God rettstolking er viktig for riktig saksbehandling og partenes rettssikkerhet. Tolkene skal som hovedregel oppnevnes av retten. I straffesaker og sivile saker med fri sakførsel dekkes utgiftene av det offentlige. Les mer om rettstolking her.

Til toppen