Prøveprosjekt for bestilling av tolker

Prøveprosjektet for elektronisk bestilling av tolker var et samarbeid mellom Oslo tingrett og Oslo politidistrikt. Prosjektet ble startet i desember 2017, og avsluttet 31. mai 2019.

I prosjektet ble det brukt en nettløsningen lik Tolkesentralens løsning, levert av firmaet Proweb. Når prøveprosjektet ble avsluttet har Oslo tingrett etablert en egen midlertidig ordning, i påvente av en permant løsning i Domstolsadministrasjonens regi.

Se mer informasjon i brev til deltakere i prøveprosjektet om avslutning av prosjektet.

Mål for prosjektet var:

Kvalitet:

  • Sørge for at best kvalifiserte tilgjengelige tolk bestilles
  • Sørge for dokumentasjon av bestillingsprosessen
  • Sørge for statistikk på antall oppdrag, kvalifikasjon, språk m.m.

Effektivitet:

  • Færre manuelle prosesser for hver bestilling
  • Mindre tidsbruk
  • Samordning av bruk av tolker (Hvis tolk i et språk allerede er bestilt til Oslo tinghus eller en av politilokasjonene, kan tolken få flere oppdrag den dagen hvis det er behov for det språket.)
  • Tolker sparer tid på at de ikke blir kontaktet for oppdrag hvis de allerede er opptatt

Prøveprosjektet ble evaluert våren 2018 og ble forlenget til og med 31.05.2019.

Presentasjon fra samarbeidsmøte om prøveprosjekt tolkebestilling for Oslo tingrett og Oslo politidistrikt i Oslo tinghus 12.02.2019 (PDF).

 

Til toppen