Vitne

Informasjon i brosjyrer, app og filmer

Refusjonsskjema:

Her finner du skjemaet du må fylle ut for å få dekket reiseutgifter, tapt inntekt osv.: Skjema for krav om reiseutgifter og godtgjørelse.

Du kan enten sende inn skjemaet eller levere det i resepsjonen i 1. etasje.

Ofte stilte spørsmål:

 


Har jeg plikt til å møte?

Ja. Alle som blir innkalt som vitne i en rettssak, har plikt til å møte. Du er innkalt som vitne fordi én av partene har ønsket det, eller fordi retten mener det er nødvendig. Opplysninger om tid og sted står i innkallingen. Du må møte opp selv om du mener at du ikke har opplysninger å gi om saken. Hvis du ikke møter, kan du bli hentet av politiet, få bot eller krav om erstatning.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

I straffesaker: Du må si fra til aktor i saken, du finner navnet i innkallingen. Hvis aktor mener du likevel må møte, må du snarest mulig varsle Oslo tingretts straffesaksavdeling på telefon 22 03 52 40/00 og sende inn legeerklæring der det fremgår at du ikke kan møte. Det er dommeren og ikke legen som til sist bestemmer om du skal møte. Send legeerklæring til: Oslo tingrett, Straffesaksavdelingen, Postboks 8032 Dep, 0030 Oslo

I sivile saker: Du må si fra til advokaten eller parten som har bedt deg om å møte. Han/hun vil vurdere om du må møte. Du kan bli bedt om å sende inn legeerklæring til Oslo tingrett. Det er dommeren og ikke legen som til sist bestemmer om du skal møte. Send legeerklæring til: Oslo tingrett, Straffesaksavdelingen, Postboks 8032 Dep, 0030 Oslo

Må jeg møte selv om jeg har lang reisevei?

I straffesaker: Hvis reiseveien er over 125 km kan du søke retten om fritak fra å møte. Du må først kontakte aktor, som vurderer om du kan frafalles, eller om det er mulig å foreta vitneavhøret på annen måte (telefonavhør/fjernavhør via videokonferanse).

I sivile saker: Ja, det er ingen geografisk begrensning på møteplikten i disse sakene. Du kan kontakte den som har innkalt deg for å høre om du kan forklare deg på telefon.

Hva hvis jeg ikke kan møte på det oppgitte tidspunktet?

Skulle du ha store problemer med å møte opp på det oppgitte tidspunkt, kan du kontakte den som har kalt deg inn og be om å få møte på et annet tidspunkt.

Hva gjør jeg når jeg kommer til tinghuset?

Du må først gjennom en sikkerhetskontroll med metalldetektor og gjennomlysning av vesker. Vær derfor ute i god tid. På informasjonsskjermene i 1. etasje får du vite hvilken sal saken går i. Du skal vente utenfor salen til du blir kalt inn. Er du blitt utsatt for den straffbare handlingen i saken (fornærmet), kan du normalt følge saken fra starten. 

Hva er en vitnestøtte, og hva slags hjelp kan jeg få?

Røde Kors har frivillige vitnestøtter som er til stede i domstolen. De kan gi deg menneskelig støtte og nyttig informasjon. Vitnestøttene har grundig opplæring og har taushetsplikt.
Om du ønsker det, kan en vitnestøtte være med deg inn i rettssalen mens du forklarer deg.
Du finner vitnestøttene i 2. etasje ved siden av kaféen. Det er ikke nødvendig å gjøre en avtale med dem på forhånd. Ring gjerne eller send en e-post hvis det er noe du lurer på:
Telefonen: 22 03 55 40
E-post: vitnestotte-oslo@domstol.no

Må jeg regne med å vente?

Ja. På forhånd kan det være vanskelig å vite hvor langt saken har kommet før det er din tur. Så selv om du er innkalt til et fast tidspunkt, kan det oppstå ventetid. I ventetiden er det viktig at du oppholder deg i nærheten av den rettssalen du skal vitne i. Utenfor salen vil du bli kontaktet av den som har innkalt deg som vitne. Det kan hende at du vil bli bedt om å komme tilbake senere. Du kan kjøpe mat og drikke i kantinen i 2. etasje.

Hvordan forbereder jeg meg?

Tenk godt gjennom det du skal forklare deg om. Du kan lese gjennom egne notater, hvis du har det. Skriv gjerne ned punkter som tall eller datoer, og ta notatene med til retten. Du bør ikke skaffe deg informasjon om saken fra andre personer eller fra media. Det kan påvirke forklaringen din. Du har mulighet til å snakke med advokatene i saken. Det er også vanlig at advokatene tar kontakt med vitner når de forbereder seg.

Hva skjer i rettsalen?

Når du skal vitne, vil dommeren først spørre deg om navn, fødselsdato og adresse. Du kan be om å oppgi arbeidsadresse i stedet for boligadresse. Dommeren vil også stille deg spørsmål for å avklare om du har forklaringsplikt. Det kan være at du på grunn av slektskap, taushetsplikt eller andre forhold kan velge å ikke forklare deg eller at du kan la være å svare på enkelte spørsmål.

Dommeren (rettens formann) vil be deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Du skal da svare: "Det forsikrer jeg på ære og samvittighet."

Vitner blir ofte bedt om å forklare i sammenheng det de vet om saken. Hvis du ikke helt vet hva du skal forklare deg om, kan du be om å få konkrete spørsmål. Både dommer og advokatene kan stille deg spørsmål. Å forklare seg falskt er straffbart. Hvis det er noe du er i tvil om eller ikke husker, må du si fra om det. Etter at du har forklart deg, kan du bli sittende i salen hvis du vil.

Får jeg dekket utgifter til reise og opphold?

I straffesaker: Det er retten som dekker utgiftene dine i etterkant av saken. Du kan kontakte politiet hvis du ikke har mulighet til å legge ut for reisen selv. Her finner du refusjonsskjema.

Du har rett til å få dekket reiseutgifter til og fra domstolen på billigste måte. Hvis du bor langt unna, kan du også få dekket rimelige utgifter til overnatting. Legg ved kvitteringer når du søker om å få dekket utgiftene (ikke nødvendig for lokal kollektivtransport). 

Hvis reisen er på mer enn 15 kilometer, har du for reiser utover fem timer også krav på kostgodtgjøring.

Må du overnatte utenfor hjemmet, har du også krav på natt-tillegg etter satsene i Statens særavtale om reiser. Krav i forbindelse med reise må innleveres etter oppmøtet eller sendes senest innen en måned etter at reisen er avsluttet.

Godtgjøring for bruk av bil blir bare godtatt hvis dette er rimeligst for det offentlige, eller det er særlige grunner til at du må bruke egen bil. Bilgodtgjørelse må godkjennes av retten på forhånd.

I sivile saker: Du har rett til å få dekket reiseutgifter til og fra domstolen på billigste måte. Du avtaler med parten som har innkalt deg om hvordan utgiftene dine blir dekket. 

Dekkes tapt inntekt?

Du kan få dekket tapt inntekt hvis retten finner det rimelig. Da må du levere bekreftelse fra arbeidsgiveren din om at du trekkes i lønn. Fyll ut "skjema for krav om reiseutgifter og godtgjørelse", du finner lenke øverst på siden.

 

Til toppen