Om Øvre Romerike tingrett

Fasadebilde Øvre Romerike.jpg

Øvre Romerike tingrett er førsteinstansdomstol for Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Nes kommuner. Tinghuset er vakkert lokalisert ved Vorma i Eidsvoll sentrum. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltningsoppgaver er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Kontakt oss: 

Besøksadresse: Pakkhuset 26, 2080 Eidsvoll
Postadresse: Postboks 115, 2081 Eidsvoll
Telefon: 69 02 51 00 Telefaks: 69 02 51 11

E-post:     ovre.romerike.tingrett@domstol.no
Internett:  www.domstol.no/ovre-romerike Facebook: https://www.facebook.com/ovreromeriketingrett/

Åpningstid: Ekspedisjon: 08.00-15.45 (15.00 fra 15/5 til og med 14/9)
                   Vi har begrenset åpningstid på skifteavdelingen: 10.00-14.00 (gjelder telefon og
                   besøk). NB! se informasjon om coronaviruset, da vi begrenser besøk til 
                   tingretten i størst mulig grad.

Parkering:

Det er parkeringsplass for besøkende til tingretten ved jernbanebrua ved gamle Eidsvoll stasjon.

Kantine:

Det er ingen kantine i tinghuset og besøkende henvises til lokale spisesteder, rett over broen.

Øvre Romerike tingrett kan tilby trådløst nett.

Til toppen