Informasjon om coronaviruset

Det er fortsatt strenge smitteverntiltak i tingretten.

Ekspedisjonen

Det er fortsatt smitteverntiltak på huset, og vi ønsker å begrense besøk til tingretten så mye som mulig. 

For tjenester gjelder:

  • Notarial: ring for å avtale tid (69 02 51 00)
  • Midlertidig sikring/arrest: Advokater skal sende begjæringen via Aktørportalen som vanlig. Selvprosederende sender signert begjæring på e-post til ovre.romerike.tingrett@domstol.no.
  • Arv og skifte: Du kan få råd og veiledning på telefon 69 02 51 00 mellom kl 10 og kl 1400. Se også våre nettsider (https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/ovre-romerike-tingrett/)
  • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten (Øvre Romerike tingrett, Postboks 115, 2081 Eidsvoll)
  • Oppbud: Du kan sende signert oppbudsbegjæring i posten (Øvre Romerike tingrett, Postboks 115, 2081 Eidsvoll) eller på e-post til ovre.romerike.tingrett@domstol.no
Til toppen