Koronasituasjonen - smittevern og saksavvikling

I tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger for å hindre spredning av koronaviruset, er det enkelte begrensninger i driften av domstolene. Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som så langt som mulig må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

 

Smittevern ved Ringerike tingrett

Parter, aktører og andre som skal til Ringerike tingrett må gjøre seg kjent med smittevern i tinghuset. Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet  - det gjør også domstolens ansatte.  

Domstoladministrasjonen har egen informasjon om smitteverntiltak i domstolene.

 

Adgang til Ringerike tingrett

Tinghuset er inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med nødvendige ærend har adgang til tinghuset.

 

Ekspedisjonen

Vår publikumsekspedisjon er inntil videre stengt.

Notarialbekreftelser: Det er mulig for å få utført notarialbekreftelser etter avtale. For å avtale tid for notarialbekreftelse, ta kontakt på e-post ringerike.tingrett@domstol.no.

Oppbudsbegjæringer: Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn per e-post med skannet signatur eller i vanlig post. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.

Dødsfall og innlevering av testamenter: Testamenter kan ikke innleveres i ekspedisjonen, men må sendes per post eller legges i postkassen utenfor tinghuset. Ved behov for veiledning ta kontakt på telefon 32 98 90 00 eller e-post ringerike.tingrett@domstol.no.

 

Saksavvikling

Ringerike tingrett har tilnærmet normal drift. Det må imidlertid påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Grunnet smittevernhensyn er saker som krever personlig forkynning eller er avhengig av fysisk bistand fra namsfogden eller andre, underlagt visse begrensninger.

Alle rettssaker og andre møter som er berammet og berammes blir gjennomført. Retten kan bestemme at rettsmøter skal avholdes som digitale møter.

Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning for digitale møter.

For saker som berammes med fysisk deltagelse, vil smittevernhensyn bli ivaretatt. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko. Dersom du ikke hører noe fra domstolen, skal du møte i tråd med innkallingen og øvrig informasjon du har mottatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig.

Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 10 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

 

Kontaktinformasjon

Post sendes til Ringerike tingrett, postboks 143, 3502 Hønefoss eller legges i postkassen utenfor tinghuset. Telefon: 32 98 90 00; åpningstid kl. 08.30-15.00. E-post: ringerike.tingrett@domstol.no.

 

Vi vurderer forholdene fortløpende og eventuelle endringer vil bli publisert.

 

Til toppen